Skip to content

WELKOM BIJ PEUTERSCHOOL KWETTERNEST

Peuterschool Kwetternest biedt educatieve opvang voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar. Door samen te spelen kunnen de kinderen alvast wennen aan het ritme en structuur van de basisschool. De (taal)ontwikkeling wordt meer gestimuleerd, ze leren om te gaan met andere kinderen en leren rekening te houden met elkaar. Zo ontdekken kinderen dat het leuk is om samen dingen te doen!

In onze peuterschool staat het kind en zijn spel centraal. De peuters ontwikkelen zich spelenderwijs door het spelen met elkaar en met verschillende materialen. Samen spelen = samen leren. 

Het programma Uk & Puk wordt actief ingezet bij Peuterschool Kwetternest en wordt gebruikt op alle groepen. We gaan er vanuit dat gerichte begeleiding pas plaats vindt bij kinderen vanaf 2,5 jaar. Kinderen moeten immers eerst de tijd hebben om te wennen aan een nieuwe omgeving, leidsters en het dagritme programma.

Het doel van Uk & Puk is een basis te leggen voor de Nederlandse taalvaardigheid, zodat de peuters met redelijke taalvaardigheid aan het basisonderwijs kunnen beginnen. Daarnaast besteedt Uk & Puk aandacht aan de ontwikkeling van beginnende rekenontwikkeling en sociaal communicatieve vaardigheden en komen dagelijks terug in het ochtend of middag programma. Zo we werken in kleine kringen en in de ‘grote’ kring wordt het thema uitgebreid besproken.

“Bij ons leer je spelen, kleuren, knutselen en met anderen delen.

Dansen, liedjes zingen, verstoppertje spelen en touwtje springen.

Maar vooral leer je hoe jij jezelf kan zijn, dat is pas fijn!”


Medewerkers

Er zijn op dit moment negen parttime pedagogisch medewerkers en een leidinggevende direct betrokken bij de peuteropvang. Alle medewerkers zijn in het bezit van een erkend diploma behorend bij pedagogisch medewerker en zijn VVE gecertificeerd. Het personeel heeft allen een Verklaring van Goedgedrag (VOG) en staan geregistreerd in het Landelijk Personenregister Kinderopvang (PRK).

Alinda van Diermen

Pedagogisch Medewerker

Aanwezig op:

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag

Bianca Koelewijn

Pedagogisch Medewerker

Aanwezig op:

 • Maandag
 • Woensdag
 • Vrijdag

Elly Verhaar

Pedagogisch Medewerker

Aanwezig op:

 • Dinsdag
 • Vrijdag

Gerda van Twillert

Pedagogisch Medewerker

Aanwezig op:

 

 • Maandag
 • Donderdag

 

Hanny ter Haar

Pedagogisch Medewerker & 

VE Coach

Aanwezig op:

 • Dinsdagochtend
 • Donderdagochtend werkzaam op de groep
 
 

Wisselende dagen pedagogisch coach (VE)

Iemke van Twillert

Pedagogisch Medewerker

Aanwezig op:

 

 

 • Maandag
 • Donderdag

Aga Szatkowska

Pedagogisch Groepshulp

Aanwezig op:

 • Dinsdag
 • Donderdag 
 • Vrijdag

 

 

Mirjam vd Hoogen

Pedagogisch Medewerker

 

 

Aanwezig op:

 • Dinsdag
 • Woensdagochtend
 • Donderdag 
 • Vrijdagochtend

Tessa Nieborg

Pedagogisch Medewerker

 

Aanwezig op:

 

 • Dinsdagmiddag
 • Woensdag
 • Donderdagmiddag
 • Vrijdag