Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

 

Peuterschool Kwetternest is een VVE gecertificeerde peuterspeelschool. Dit houdt onder andere in dat onze leidsters VVE gekwalificeerd en gediplomeerd zijn. De groepen bestaan uit maximaal zestien kinderen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De middag groepen zijn de peuterplus groepen en is geschikt voor peuters vanaf 3 jaar. Doorgaans komen de peuters twee of drie dagdelen. In overleg kunnen peuters ook één dagdeel per week komen.

 

Bij Peuterschool Kwetternest werken we met het programma Uk & Puk.

Uk & Puk is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Uk & Puk aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Daarnaast vullen wij dit aan met het uitlenen van Verteltassen en Boekenpret welke aansluiten bij het programma.

 

Peutervolgsysteem

 

Met het Cito Volgsysteem voor peuters wordt het kind gevolgd in de ontwikkeling van Rekenen en Taal en deze in het vergelijken met van leeftijdgenootjes. Met deze gegevens kan het aanbod in de groep afgestemd worden op de behoefte van het kind.
Het Cito Volgsysteem jonge kind sluit aan op het Cito Volgsysteem primair onderwijs (basisschool).

 

De toetsen rekenen en taal worden twee maal individueel afgenomen in de leeftijd van 3 jaar en 2 maanden
en met 3 jaar en 8 maanden. Dit gebeurt geheel spelenderwijs. De toets gegevens worden overgedragen naar de basisschool voordat uw kind 4 jaar wordt. Vooraf wordt aan de ouders toestemming gevraagd om de gegevens over te dragen.

 

Tevens werken wij met de KIJK! registratie voor 0-7 jarigen en volgen wij van de ontwikkeling van kinderen die deelnemen aan een VVE programma en alle kinderen die minimaal 2 dagdelen komen. Wij maken een registratie bij 3 jaar en 2 maanden en 3 jaar en 8 maanden. Bij de overgang van de voorschool naar de basisschool heeft de leraar de beschikking over alle geregistreerde ontwikkelingsgegevens van het kind én kan op dezelfde lijnen verder met registreren.

 

VVE doelgroepkinderen

 

De kinderen met een taalachterstand kunnen in aanmerking komen voor de VVE en worden door het consultatiebureau geïndiceerd. Ook kan binnen de groep blijken dat een kind extra aandacht nodig heeft. Zo is het mogelijk om een peuter vier dagdelen per week aan te bieden. Peuters met een indicatie worden met voorrang op de peuterspeelschool geplaatst.

 

Ouders van peuters meteen VVE indicatie worden extra gesubsidieerd en ontvangen het 3e en 4e dagdeel gratis. Voor de 1e en 2e dagdelen betalen ouders een inkomensafhankelijke of in combinatie met kinderopvangtoeslag een eigen bijdrage.

 

Tot de VVE doelgroep behoren kinderen die:

  • doordat hun ouders laagopgeleid zijn, bedreigd worden in hun (taal)ontwikkeling;
  • om andere redenen aantoonbaar bedreigd worden in hun (taal)ontwikkeling;
  • door sociale emotionele omstandigheden die het kind belemmerd in zijn ontwikkeling.