Stichting Peuterschool Kwetternest

Educatieve peuteropvang in de gemeente Bunschoten-Spakenburg

Onze geschiedenis

Vanaf 1970 is Stichting Peuterschool Kwetternest actief in de gemeente Bunschoten. Het eerste onderdak vond ’t Kwetternest in de oude brandweerkazerne in Bunschoten. Daarna kreeg ’t Kwetternest de mogelijkheid om ruimte te huren in één van de bijgebouwen van de Adventkerk. Vanwege ruimtelijke beleidsregels voor de huisvesting van kinderopvang moesten we verhuizen. Onze huidige locatie is het voormalig schoolgebouw ‘De Brandaris’ gelegen aan de Oude Gest 3. Daar beschikken wij over twee ruime lokalen en een ruime buitenspeelplaats waar wij dagelijks opvang bieden aan peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

 

 

Onder begeleiding van twee gediplomeerde leidsters worden de groepen met maximaal zestien kinderen opgevangen. We werken met stamgroepen en kinderen komen doorgaans twee of meerdere keren per week, twee ochtenden of twee middagen, maar 1 dagdeel afnemen is ook mogelijk. Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn wij gesloten.

 

Peuterschool Kwetternest werkt met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Daardoor komen de kinderen beter voorbereid op de basisschool. Door kinderen met taal- spraakachterstanden in een vroegtijdig stadium te onderkennen en hen gericht speciale programma’s aan te bieden wordt getracht de achterstanden nog voor de start van de gang naar de basisschool zoveel mogelijk weg te nemen. In het VVE programma wordt er extra gewerkt aan de taalontwikkeling van het kind. Daarbij wordt er gewerkt met het programma ‘Uk & Puk’. Er wordt gewerkt met thema’s en onderwerpen die dicht bij de kinderen staan en die hen aanspreken.

 

Aansluitend kunnen ouders ook thuis aandacht aan het onderwerp besteden, door het bezoeken van onze ouderbijeenkomsten krijgen zij aldaar de benodigde informatie. De kinderen worden gevolgd met een peuter-volgsysteem van Cito waarna de uitkomst in het overdrachtsformulier met het kind meegaat naar de basisschool.