Inschrijven

De inschrijvingskosten zijn € 15,00.

Inschrijfformulier

    Tijden: ochtend dagdeel 8.15 - 11.45 uur middag dagdeel 12.45 - 15.45 uur Tevens mogelijkheid voor overblijf tussen 11.45 - 12.45 uur Uitgebreide peuteropvang van 8.15- 14.15 uur
  • Beantwoorden met ja of nee. Bij nee heeft u een inkomensverklaring nodig, aan te vragen bij de Belastingdienst
    Peuterschool Kwetternest is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Door het aanvinken van ‘Akkoord’ bij de automatische incasso geeft u toestemming aan Stichting Peuterschool Kwetternest om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Peuterschool Kwetternest. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.