Waarom naar de peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is erg leerzaam voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar. Door samen te spelen kunnen de kinderen alvast wennen aan het ritme en structuur van de basisschool. De (taal)ontwikkeling wordt meer gestimuleerd, ze leren om te gaan met andere kinderen en leren rekening te houden met elkaar. Zo ontdekken kinderen dat het leuk is om samen dingen te doen!
DSCF1277In de peuterspeelzaal staat het kind en zijn spel centraal. De peuters ontwikkelen zich spelenderwijs door het spelen met elkaar en met verschillende materialen. De inrichting van het lokaal is uitnodigend en biedt volop mogelijkheden.

Het programma Uk & Puk wordt actief ingezet bij Peuterschool Kwetternest en wordt gebruikt op alle groepen. We gaan er vanuit dat gerichte begeleiding pas plaats vindt bij kinderen vanaf 2,5 jaar. Kinderen moeten immers eerst de tijd hebben om te wennen aan een nieuwe omgeving, leidsters en het dagritme programma.

Het doel van Uk & Puk is een basis te leggen voor de Nederlandse taalvaardigheid, zodat de peuters met redelijke taalvaardigheid aan het basisonderwijs kunnen beginnen. Daarnaast besteedt Uk & Puk aandacht aan de ontwikkeling van beginnende rekenontwikkeling en sociaal communicatieve vaardigheden en komen dagelijks terug in het ochtend of middag programma. Zo we werken in kleine kringen en in de ‘grote’ kring wordt het thema uitgebreid besproken.

Een overzicht van de thema’s van Uk & Puk;

  1. Welkom Puk!
  2. Knuffels
  3. Hatsjoe!
  4. Hoera, een baby!
  5. Wat heb jij aan vandaag?
  6. Regen
  7. Dit ben ik
  8. Eet smakelijk!
  9. Reuzen en kabouters
  10. Oef, wat warm!

Aanmelding kan door middel van ons inschrijfformulier. Plaatsing kan vanaf 2 jaar.

Dagprogramma

Bij binnenkomst krijgen de kinderen de keus om vrij te spelen, aan tafel te knutselen of eventueel te puzzelen. Daarna volgt de kleine kring met het opnoemen van de namen en het tonen van de dagritme kaarten. Vervolgens gaan de kinderen aan tafel voor een werkje. Als ze daarmee klaar zijn mogen de kinderen vrij spelen. Tijdens de grote kring aan tafel krijgen de kinderen fruit en vruchtenlimonade aangeboden. Daarna is het tijd om het speelgoed op te ruimen, eventueel een feestje te vieren en daarna indien mogelijk buiten te spelen.

Personeel               

Er zijn op dit moment negen parttime leidsters en een leidinggevende direct betrokken bij het peuterspeelzaalwerk. Het personeel is in het bezit van een erkend diploma behorend bij peuterspeelzaalleidster en zijn VVE gecertificeerd. Het personeel heeft allen een Verklaring van Goedgedrag (VOG) om werkzaam te zijn met het peuterspeelzaal werk.

Namen van leidsters en overzicht van de dagdelen:

Maandag – woensdagochtend
Maandag – donderdagmiddag
Gerda & Iemke
Dinsdag – donderdagochtend
Hanny & Mirjam
Dinsdag – vrijdagochtend
Elly & Alinda
Dinsdag – vrijdagmiddag
Elly & Tessa
Woensdag – vrijdagochtend
Tessa & Mirjam
Maandag – donderdagochtend
Gerda & Iemke
Dinsdag – donderdagmiddag
Hanny &  Alinda